АКЦИЯ!!! СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПАНЕЛИ 3Д !!!

10.04.2017 3Д 1,73*2,5м. 
1000руб.
3Д 2,03*2,5м.
1250руб.